GRONO PEDAGOGICZNE*

1. 

 

Kierownik szkoły Elżbieta Siłuch

 

2.

 

Justyna Spychała- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

3.

 

 Wiesława Banasik- referent

4.

 

 Katarzyna Pokutycka- nauczyciel języka polskiego

5.

 Aneta Polańska - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

6.

 

 Anna Nowak - nauczyciel języka polskiego

7.

 

 Anna Ogierman- Machalica- nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce

8.

Bożena Sokołowska- pracownik administracji

9.

Maria Dzierżanowska- nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce

10.

Agnieszka Ćwiakała - Cats - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

Dorota Sokołowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej