Kontakt

Kontakt

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w środy i soboty w budynku Hofstad Lyceum przy Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag

Adres do korespondencji:

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze

Colijnplein 9

2555 HA Den Haag

 Kierownikiem szkoły jest Pani mgr Elżbieta Siłuch

 tel. 0616063774 (wtorek 9.30- 12.30; 14.00- 16.00), e-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl