Rada Rodziców

Magdalena Curyło
Przewodniczący

Magdalena Slodkowska
Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Działo
Skarbnik

Sylwia Kamińska
Sekretarz