Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Aktualności

O szkole

O szkole

W czerwcu 1995 roku grono rodziców, pracowników Ambasady, w porozumieniu z ówczesnym Ambasadorem p. Stanisławem Komorowskim, zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zgranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o utworzenie od 1 września 1995 r. Szkolnego punktu Konsultacyjnego w Hadze. W dniach 24-28 czerwca do Hagi przybyła delegacja MSZ z Warszawy. Efektem tej wizyty było powołanie SPK przy Ambasadzie RP w Hadze podlegającego Zespołowi Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie. Szkoła miała realizować uzupełniający program nauczania. SPK zaczęło kształcić na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnoształcącego. Po reformie utworzono gimnazjum. W związku z powołaniem do życia szkoły, Pan Ambasador zapewnił nieodpłatnie korzystanie z niektórych pomieszczeń w budynku Ambasady.

Czytaj więcej
O szkole