KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

9 września (sobota) w naszej szkole odbędzie się Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych.

W tym dniu nie będzie zajęć lekcyjnych. Pierwsze zajęcia dydaktyczne dla uczniów z grup sobotnich odbędą się 16 września.