KONFERENCJA MEDOTOCZNA DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W HOLANDII

9 września 2023 r. w siedzibie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze mieszczącej się w budynku Hofstad Lyceum przy Colijnplein odbyła  się Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych.

Organizatorami byli: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze, Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w BRUNSSUM, Stichting KREDA oraz Forum Polskich Szkół w Królestwie Niderlandów.

Wśród znamienitych prelegentów gościliśmy panią prof. IBL PAN Agatę Roćko, historyka literatury, lektorkę i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego i odziedziczonego,

dr Wojciecha Wierzejskiego,  doktora nauk  społecznych, wykładowcę akademickiego,

mgr Ilonę Plewnicką, przedstawiciela Polonijnego Centrum Nauczycielskiego oraz mgr Annę Held, logopedę, nauczycielkę Szkoły Polskiej w Brunssum.

Konferencję otworzyła Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze pani Elżbieta Siłuch. Powitała zebranych, przedstawiła program, podziękowała sponsorom i wszystkim uczestnikom. Następnie głos zabrała pani konsul Dagmara Bobak. Przekazała ogólne informacje o współpracy Ambasady RP w Hadze ze szkołami. Zachęciła wszystkich do dalszych kontaktów.   Przedstawiła bieżące informacje i propozycje.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie pani Ilony Plewnickiej z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Przedstawiła zebranym historię, misję, strukturę, zadania i działalność Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zapoznała uczestników konferencji z głównymi zadaniami, funkcjonującego w strukturze ORPEG, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Przedstawiła ofertę szkoleń i zachęciła do korzystania z tej formy merytorycznego i metodycznego wspomaganie nauczycieli spoza granic.

Pani prof. Agata Roćko wygłosiła wykład „Funkcja poezji w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego”. Przybliżyła słuchaczom funkcje i zastosowanie poezji w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego. Zachęcała do starannego doboru tekstu, który powinien inspirować, poruszać uczniów, zachęcać do współpracy. Podkreśliła, że bardzo ważne jest  indywidualne dostosowanie tekstu do ich potrzeb. Porównała tekst do pokoju, który trzeba otworzyć, wkroczyć, działać wewnątrz, a następnie wyjść.

Profesor Agata Roćko nie poprzestała na przekazaniu jedynie teorii, ale też skutecznie aktywizowała uczestników konferencji poprzez taniec i warsztaty, w trakcie których praktycznie przećwiczono umiejętność tworzenia scenariusza lekcji jpjo/2 w klasach IV-VIII z zastosowaniem wiersza. Następnie uczestnicy podzielili się efektami swojej pracy.

Pan dr Wojciech Wierzejski przeprowadził wykład „Jak radzić sobie ze stresem i nadmiarem obowiązków? Temperamenty. Trudne osobowości.”

Wykład wniósł wiele ciekawych informacji. Pan dr Wierzejski dzielił się nie tylko obszerną wiedzą,  ale też swoimi doświadczeniami i udzielał praktycznych wskazówek. Dodatkowym atutem wykładu był sposób komunikowania się i poczucie humoru.

Pani Anna Held wygłosiła wykład „Minimum logopedyczne nauczyciela​ dziecka dwujęzycznego”, w którym przedstawiła między innymi rozwój mowy dziecka wielojęzycznego, trudności dzieci dwujęzycznych oraz przykłady ćwiczeń rozwijających np. wymowę, zasób słownictwa i inne.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się dobrymi praktykami oraz lepszej integracji nauczyciel pracujących w Królestwie Niderlandów.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze składa serdeczne podziękowania Prelegentom, Sponsorom, Uczestnikom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji i przebiegu  Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Polonijnych.