Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Grono pedagogiczne i Rada Rodziców

DYREKTOR SZKOŁY – Mgr Elżbieta Siłuch

NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH

  1. Jagoda Kubacka

 

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

  1. Mgr Agnieszka Ćwiąkała-Cats

2. Mgr Marzena Kryńska

3. Mgr Aneta Polańska

 

4. Aleksandra Rudolph

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O POLSCE

  1. Mgr Elżbieta Borysiuk – wiedza o Polsce

2. Mgr Monika den Blanken – wiedza o Polsce

3. Mgr Maria Dzierżanowska – język polski, wiedza o Polsce

4. Mgr Anna Ogierman-Machalica – język polski, wiedza o Polsce

5. Mgr Elżbieta Siłuch- język polski, wiedza o Polsce

6. Mgr Tomasz Szczurek – język polski

Biblioteka

  1. Mgr Elżbieta Siłuch

 

Pracownicy obsługi i administracji

  1. Jagoda Kubacka
  2. Natalia Miarchuk

 

Rada Rodziców

Przewodnicząca: _________ Justyna Dobrzańska-Skoczołek – adres e-mail: bocian.haga@gmail.com

Zastępca: ______________ Izabela Ciejka

Skarbnik: ______________ Kaja Górecka-Wieczorek

Protokolant: ____________ Sylwia Jeżewska