Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Grono pedagogiczne i Rada Rodziców

Kierownik szkoły – Mgr Elżbieta Siłuch

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  1. Mgr Agnieszka Ćwiąkała-Cats

2. Mgr Marzena Kryńska

3. Mgr Aneta Polańska

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O POLSCE

  1. Mgr Elżbieta Borysiuk – wiedza o Polsce

2. Mgr Monika den Blanken – wiedza o Polsce

3. Mgr Maria Dzierżanowska – język polski, wiedza o Polsce

 

4. Mgr Martyna Chomiuk – język polski

5. Mgr Anna Ogierman-Machalica – język polski, wiedza o Polsce

6. Mgr Elżbieta Siłuch- język polski, wiedza o Polsce

7. Mgr Tomasz Szczurek – język polski

Biblioteka

  1. Mgr Elżbieta Siłuch

 

Pracownik obsługi i referent

  1. Bożena Sokołowska

 

Rada Rodziców

Przewodnicząca: __________ Dorota Wrona – adres e-mail: bocian.haga@gmail.com

Zastępca Przewodniczącej: ___ Joanna Kaczmarek

Skarbnik: ______________ Kaja Górecka-Wieczorek