Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa I LO

JĘZYK POLSKI

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalabarczyk, D.Trześniowski, JĘZYK POLSKI. OBLICZA EPOK, cz.1.1 i 1.2, wyd. WSiP 2019

lektury

BIBLIA – fragmenty

MITOLOGIA – fragmenty

fragmenty poetyckiego dorobku twórców średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki”. Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

WIEDZA O POLSCE

HISTORIA

    • Odkrywamy na nowo – Historia cz. 1 i 2,  Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak, wyd: Operon

GEOGRAFIA

    • Geografia Polski I zeszyt ćwiczeń, SOP Oświatowiec Toruń