Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa I

PROGRAM NAUCZANIA

„Dobry start w przyszłość”. Program edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

W klasie I program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz o program „Wielka przygoda” dla I etapu kształcenia ( klasy 1-3) autorstwa A. Budniak, M. Kisiel, M. Mnich wydany nakładem przez Nową Erę.

 

   PODRĘCZNIKI

  • „Wielka przygoda” – Podręcznik klasa 1, część 1-4  (edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza)
  • „Wielka przygoda” – Ćwiczenia zintegrowane, cz. 1-4
  • Zeszyt do kaligrafii polonistycznej

Wyd. Nowa Era
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata    Ogrodowczyk. Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda
Nr dopuszczenia podęcznika : 1088/1/2020

 

   LEKTURY

– „ Niesamowite przygody 10 skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” J.Bednarek

– „Detektyw Pozytywka” G.Kasdepke

– „Pilot i ja” A.Bahdaj