Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa II LO

JĘZYK POLSKI

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski, OBLICZA EPOK. JĘZYK POLSKI. PODRĘCZNIK. KLASA 2. CZĘŚĆ 1.1 i CZĘŚĆ 1.2

lektury

  • Cierpienia młodego Wertera' W. Goethe

  • ’Konrad Wallenrod' A. Mickiewicz

  • ’Dziady' A. Mickiewicz 

  • ’Pan Tadeusz' A. Mickiewicz 

  • ’Lalka' B. Prus

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki” –  Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

 

 

WIEDZA O POLSCE

HISTORIA

podręczniki

 

 

program nauczania

„Polska – kraj moich przodków”. Program nauczania wiedzy o Polsce w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

          M. Ustrzycki, J. Ustrzycki zmodyfikowany na potrzeby szkoły przez Elżbieta Siłuch, Maria Dzierżanowska, Elżbieta  Borysiuk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

podręczniki

Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres podstawowy

 

 

 

.