Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa II

PROGRAM NAUCZANIA

„Dobry start w przyszłość”. Program edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

 

W klasie I program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz o program „Wielka przygoda” dla I etapu kształcenia ( klasy 1-3) autorstwa A. Budniak, M. Kisiel, M. Mnich wydany nakładem przez Nową Erę.

   PODRĘCZNIKI

  • „Wielka przygoda” ,Podręcznik klasa 1, część 1-2 (edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza)
  • Wielka przygoda” , Ćwiczenia zintegrowane, cz. 1-4
  • Zeszyt do kaligrafii polonistycznej

Wyd. Nowa Era
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk. Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

   LEKTURY

„Asiunia”, Janina Porazińska

„120 Przygód Koziołka Matołka”, Kornel Makuszyński

„Zaczarowana zagroda”, H. i Cz. Centkiewiczowie

          – „Cukierku, ty łobuzie”, Waldemar Cichoń