Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa III LO

JĘZYK POLSKI

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalabarczyk, D.Trześniowski, OBLICZA EPOK. JĘZYK POLSKI. PODRĘCZNIK. KLASA 3. CZĘŚĆ 3.1 i CZĘŚĆ 3.2

lektury

  • wybór poezji młodopolskiej
  • G. Zapolska, MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
  • St. Wyspiański, WESELE (fr.)
  • wybór poezji XX-lecia międzywojennego
  • B.Schulz, SKLEPY CYNAMONOWE (fr.)
  • W.Gombrowicz, FERDYDURKE (fr.)

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki”. Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

WIEDZA O POLSCE

HISTORIA

podręczniki

Historia 3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.