Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa III

PROGRAM NAUCZANIA

 

„Dobry start w przyszłość”. Program edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

W klasie I program nauczania opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz o program „Wielka przygoda” dla I etapu kształcenia ( klasy 1-3) autorstwa A. Budniak, M. Kisiel, M. Mnich wydany nakładem przez Nową Erę.

          PODRĘCZNIKI

  • „Wielka przygoda”, Podręcznik klasa 3, część 1-2 (edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza)
  • „Wielka przygoda”, Ćwiczenia zintegrowane, cz. 1-4

Wyd. Nowa Era
Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata              Ogrodowczyk

         LEKTURY

  • „Drzewo do samego nieba”, Maria Terlikowska
  • „Afryka Kazika”, Ł. Wierzbicki
  • „Rany Julek, o tym jak Julian Tuwim został poetą”, A. Frączek