Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa IV

JĘZYK POLSKI

podręczniki

  • Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era
  • Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Krystyna Brząkalik, NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

lektury

  • Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
  • Janusz Christa , Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
  • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
  • Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek

program nauczania

Klasa IV realizuje program nauczania „Urok i siła słowa”, który jest przeznaczony do nauczania języka polskiego na II etapie kształcenia ogólnego – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opracowany został w oparciu o Ramy Programowe Kształcenia Uzupełniającego dla Szkół Polskich zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz o program nauczania „NOWE Słowa na start!” Marleny Derlukiewicz.

          WIEDZA O POLSCE – HISTORIA

          podręczniki

  • Olszewska B., Surdyk-Fertsch , Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era
  • Olszewska B., Olszewska B., Surdyk-Fertsch , Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

          program nauczania

W klasach IV- VI „Program nauczania wiedzy o Polsce” opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz programu „Wczoraj i dziś” autorstwa T. Maćkowskiego, wydany nakładem przez wydawnictwo Nowa Era. Program dostosowany jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której wiedza o Polsce w wymiarze 1 godzina w tygodniu funkcjonuje obok języka polskiego.