Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa V

 

JĘZYK POLSKI

podręczniki

  • Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era
  • Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter, Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

lektury

  • Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów
  • Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa
  • F. Ossendowski, Słoń Birara
  • B. Prus, Katarynka

program nauczania

Klasa V realizuje program nauczania „Urok i siła słowa”, który jest przeznaczony do nauczania języka polskiego na II etapie kształcenia ogólnego – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opracowany został w oparciu o Ramy Programowe Kształcenia Uzupełniającego dla Szkół Polskich zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz o program nauczania „NOWE Słowa na start!” Marleny Derlukiewicz.

        WIEDZA O POLSCE – HISTORIA

         podręczniki

  • Olszewska B., Surdyk-Fertsch W., Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era
  • Olszewska B., Olszewska B., Surdyk-Fertsch W, Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, wyd. Nowa Era

         program nauczania

W klasach IV- VI „Program nauczania wiedzy o Polsce” opracowany został w oparciu o nowe ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów konsultacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz programu „Wczoraj i dziś” autorstwa T. Maćkowskiego, wydany nakładem przez wydawnictwo Nowa Era. Program dostosowany jest do zreformowanej szkoły podstawowej za granicą, w której wiedza o Polsce w wymiarze 1 godzina w tygodniu funkcjonuje obok języka polskiego.