Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa VI

JĘZYK POLSKI

 

podręczniki

  • Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz, Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era
  • Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Kuchta, Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

 

lektury 

  • Kornel Makuszyński, Szatan z 7 klasy
  • H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
  • Marcin Kozioł, Skrzynia władcy piorunów
  • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 

 

program nauczania

Klasa V realizuje program nauczania „Urok i siła słowa”, który jest przeznaczony do nauczania języka polskiego na II etapie kształcenia ogólnego – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opracowany został w oparciu o Ramy Programowe Kształcenia Uzupełniającego dla Szkół Polskich zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz o program nauczania „NOWE Słowa na start!” Marleny Derlukiewicz.

WIEDZA O POLSCE – HISTORIA

podręczniki

  • Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś, podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
  • Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Zeszyt Ćwiczeń klasa VI, Warszawa 2019, wyd. Nowa Era

          program nauczania

Program nauczania wiedzy o Polsce w klasie 6 (treści historyczne) zostały opracowany na podstawie Wczoraj i dziś- program nauczania w klasach 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

 

WIEDZA O POLSCE – GEOGRAFIA

podręczniki

  • Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Planeta Nowa, podręcznik do geografii dla klasy VI szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, Warszawa 2018,
  • Kamila Skomoroko, Planeta Nowa, Zeszyt Ćwiczeń klasa VI, wyd. Nowa Era, Warszawa 2018

program nauczania

Program nauczania wiedzy o Polsce (treści geograficzne) zostały opracowany na podstawie Planeta Nowa- program nauczania geografii w  szkole podstawowej autorstwa Ewy Marii Tuz oraz Barbary Dziedzic.