Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Kontakt

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w ŚRODY, PIĄTKI I SOBOTY

w budynku Hofstad Lyceum przy Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag

Adres do korespondencji:

SZKOŁA POLSKA PRZY AMBASADZIE RP W HADZE

Colijnplein 9

2555 HA Den Haag

Kierownik szkoły – mgr Elżbieta Siłuch – tel. 0616063774 (dyżur: wtorek 9.30- 12.30; 14.00- 16.00),

e-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl

Strona internetowa mgr Tomasz Szczurek – e-mail: tomasz.szczurek@orpeg.pl (kontakt w kwestiach związanych z zamieszczaniem  treści internetowych)