Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

O szkole

Historia szkoły

W czerwcu 1995 roku grono rodziców, pracowników Ambasady, w porozumieniu z ówczesnym Ambasadorem p. Stanisławem Komorowskim, zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o utworzenie od 1 września 1995 r. Szkolnego punktu Konsultacyjnego w Hadze. W dniach 24-28 czerwca do Hagi przybyła delegacja MSZ z Warszawy. Efektem tej wizyty było powołanie SPK przy Ambasadzie RP w Hadze podlegającego Zespołowi Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie.

Szkoła miała realizować uzupełniający program nauczania. SPK zaczęło kształcić na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Po reformie utworzono gimnazjum. W związku z powołaniem do życia szkoły, Pan Ambasador zapewnił nieodpłatnie korzystanie z niektórych pomieszczeń w budynku Ambasady.

W 1996 roku zaczęła działać biblioteka, z której mogli korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy Ambasady.

Naukę w roku szkolnym 1995/1996 rozpoczęło 18 uczniów. Lekcje odbywały się każdego popołudnia, a w soboty od rana. Prowadzone były zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, wychowania obywatelskiego, matematyki i religii.

Szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem i rosła liczba naszych uczniów. W związku z przystąpieniem Polski do UE w 2004 r., znacząco wzrosła liczba Polaków zamieszkałych w Holandii. Tym samym liczba rodziców zainteresowanych nauczaniem w polskim systemie szkolnym bardzo wzrosła. W roku szkolnym 2005/2006 wydano 63 świadectwa, a w 2011/2012 już 209. Liczba uczniów systematycznie rośnie i w roku  w 2019/2020 jest już 297.

Z powodu dużego zainteresowania nauką w SPK szkoła zmuszona została do zmiany siedziby. Od stycznia 2008 roku zajęcia odbywają się w Hofstad Lyceum w Hadze przy Colijnplein 9.

SPK wynajmuje pomieszczenia dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w środy po południu oraz soboty.

Z dniem 1 września 2019 Szkolny Punkt Konsultacyjny stał się Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Hadze.