Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Rekrutacja

UWAGA! Z DNIEM 1 września 2023, REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

 

Jeśli chcesz zapisać dziecko (podopiecznego) do szkoły kliknij poniższy link i przejdź do formularza online.

Link został deaktywowany do czasu rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

UWAGA! W terminie do trzech dni od złożenia wniosku, otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem poprawność wypełnienia formularza. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły:

Tel.:  0616063774

E-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl

Harmonogram rekrutacji do grup dziecięcych, szkoły podstawowej i liceum

  1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Dyrektor może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
  • Do 1 kwietnia – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
  • Do 1 kwietnia – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
  • Do 18 czerwca – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
  • Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji.
  • Od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2022 – rekrutacja uzupełniająca.

 

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

„5 powodów, dla których warto uczyć się polskiego w Holandii”