Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Rekrutacja

Jeśli chcesz zapisać dziecko (podopiecznego) do szkoły kliknij poniższy link i przejdź do formularza online.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkX1a-h8NABxeszH-Ug6-PHYK0jh3vG-7qE1FOBSKYs5fxA/viewform?usp=sf_link

UWAGA! W terminie do trzech dni od złożenia wniosku, otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem poprawność wypełnienia formularza. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły:

Tel.:  0616063774

E-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl

Rekrutacja do oddziału sześciolatków rozpoczyna się od 1 listopada 2022 r.

Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej i liceum

  1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Dyrektor może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
  • Do 1 kwietnia 2022– wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
  • Do 1 kwietnia – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
  • Do 18 czerwca – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
  • Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji.
  • Od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2022 – rekrutacja uzupełniająca.

 

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ