Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczniów do:

 • oddziału dziecięcego (5 i 6 latki z rocznika 2018 oraz 2019),
 • pierwszej klasy szkoły podstawowej (7 latki z rocznika 2017),
 • pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego,
 • pozostałych klas szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (w załączniku na samym dole strony) oraz poniższymi informacjami:

 1. Szkoła prowadzi zapisy wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Zapisy do szkoły trwają od 1 kwietnia do 18 czerwca 2024.
 3. Prosimy o rozważny i przemyślany wybór dnia nauki dziecka w naszej szkole. Liczba miejsc w każdym oddziale jest ograniczona.
 4. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

Zajęcia w szkole odbywają się w następujące dni:

 • grupy dziecięce – środa lub piątek (16:00-20:00)
 • klasy pierwsze szkoły podstawowej – środa (15:45-19:00) lub piątek (16:15-19:30), lub sobota,
 • klasa pierwsza liceum – sobota,
 • pozostałe klasy szkoły podstawowej i liceum – środa, piątek lub sobota (w zależności od danej klasy)
 1. Przy zapisie dziecka do szkoły brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Proces przyjmowania dziecka do Szkoły jest dwuetapowy, najpierw należy wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz zgłoszeniowy ucznia (dostępny w linkach poniżej).

Po przesłaniu formularza do 7 dni roboczych otrzymają Państwo na podany adres mailowy potwierdzenie wstępnego zakwalifikowania ucznia oraz informacje dotyczące dalszej procedury administracyjnej, w tym prośby o wypełnienie i dostarczenie do szkoły w wyznaczonym terminie wydrukowanych oraz podpisanych załączników nr: 2, 3a i 3b, 4 oraz 5 (dostępnych do wydruku na dole strony).

 1. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy przygotować dokumenty dziecka i nazwę oraz adres dziennej szkoły holenderskiej/międzynarodowej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać. Podczas wypełniania formularza wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka lub w razie jego braku holenderskiego numeru BSN/serii i numeru paszportu.
 2. Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką*, muszą być wypełnione. W przeciwnym razie formularz nie zostanie przesłany. Szczególną uwagę proszę zwrócić na podawany przez Państwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemożliwi nam dalszą komunikację.

W sytuacjach wymagających indywidualnej konsultacji proszę się kontaktować z Wicedyrektorem Szkoły−mgr Anną Ogierman-Machalicą w czwartki w godzinach: 9:30-12:30 i 14:00-16:00 pod numerem telefonu: +31642216325 lub meilowo pod adresem: anna.machalica@orpeg.pl

 

Link do zapisu do oddziału dziecięcego – grupa środowa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT5b684yaejhpJOP67EtcBVxXxVi8dHHreIpMseQ75XesI9w/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do oddziału dziecięcego – grupa piątkowa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfOAGoJC3u1VzB-zK7o72q_UMOgPO6Ts9XSwgCFtta5PW80g/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej – grupa środowa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRBympsxEydyWyP40mpgtnqfm78hfmg_9Px4_GC2UAocyhQ/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej – grupa piątkowa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnPPV1fW2QEBiqbVnLO1kAwVesknT6x-5xtrBUtkVZkWc96w/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawoej – grupa sobotnia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNmsYzIHFmN5MAqSQTS_Rj1Bljm5Z-cGbyj4vYrKNpcRviUA/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego – sobota

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT1vrJ6PiVGe-YSLvwUjBCX68EbFnJdOw1MpgTHpnfVGYqXA/viewform?usp=sf_link

 

Link do zapisu do pozostałych klas szkoły podstawowej (klasy II – VIII) i pozostałych klas liceum ogólnokształcącego (klasy II – IV) – dzień nauki w zależności od klasy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRiVckD_1RLbjNHyxW48kdKYAUSkG61QHfFfWn6ZrtGjpMTA/viewform?usp=sf_link

 

Harmonogram rekrutacji do grup dziecięcych, szkoły podstawowej i liceum

 1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Dyrektor może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
 • Do 1 kwietnia – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 • Do 1 kwietnia – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 • Do 18 czerwca – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
 • Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2022 – rekrutacja uzupełniająca.

 

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 

„5 powodów, dla których warto uczyć się polskiego w Holandii”

 

Do pobrania